1.  Barnhälsovård för allmänläkare, den 29 – 31 augusti i Karlskrona

     Kursledare: Dr Hans Edenwall och DL Christer Olofsson m.fl.

2. Äldrepsykiatri i primärvården, 11 – 12 oktober i Stockholm

     Kursledare: Dr Elisabeth Aller och Dl Christer Olofsson

3. Endokrinologi för allmänläkare, 17 – 18 oktober i Stockholm

     Kursledare: Dl Jonas Tovi och Dr Mats Palmér m.fl.

4. Praktisk diagnostik och behandling av idrottsskador, 25 – 26 oktober i Stockholm

     Kursledare: Dr Björn Engström, Dr Anders Valentin och Dl Sandra af Winklerfelt

5.  När doktorn tar av sig skorna – en utbildning om sjukvård i hemmet

     26 – 27 oktober. Internat i Sollentuna

     Kursledare: Dl Lena Pomerleau och Dl Gunnar Carlgren

En kursbeskrivning har skickats till alla medlemmar i DLF. Information om kurserna finns DLFs hemsida www.distriktslakaren.se eller www.svdlf.se. Anmälan görs elektroniskt via följande länk: www.slf.se/dlf_anmalan

Kursavgift: Alla kurser kostar 5 000 kr (inkl moms). Obs!  Kostnad för logi och reskostnad tillkommer.

Om Du har några frågor ang. kurserna går det bra att kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm, Tel 08-790 33 91, Fax 08-10 31 44,

E-mail: helena.gronbacke@slf.se

Anmälan skall vara Svenska Distriktsläkarföreningen tillhanda senast den 20 maj 2016.