FONDMEDEL att söka ur Stiftelsen Stockholms läkarförenings understödsfond

Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 31 oktober 2016.