Resestipendier genom Cullbergstipendiet 2017 kan nu sökas av specialister i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri samt av läkare i specialistutbildning inom samma fält. Ansökningar sändes till cullbergstipendiet@svenskpsykiatri.se eller till Svenska Psykiatriska Föreningen/Cullbergstipendiet, 851 71 Sundsvall. Ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast den 1 februari 2017. Stipendiaternas namn tillkännages vid Svenska Psykiatrikongressen i mars 2017. Stipendierna delas ut med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur. Vid frågor kontakta kanslisten@svenskpsykiatri.se. För fullständig information, uppgifter om tidigare resor och reseblogg, se www.cullbergstipendiet.se.