Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt:

1) ur stiftelsen utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.

2) utdela stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling, samt

3) lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Forskningsfonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium, Fonden avser i år att ge stöd till resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr).Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan.

Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller  av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Ansökan ska ha inkommit senast den 30 november 2016 till docent Anna Anund, sekreterare inom STMFF. Skicka ansökan med e-post: anna.anund@vti.se.

Ansökan ska innehålla följande delar:

(1) sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,

(2) sökandes CV,

(3) om ansökan gäller ett pris/stipendium anges de arbeten som ligger till grund för ansökan

(4) om ansökan gäller resestipendium: vad är ändamålet med resan, kostnader och om den sökande har fått annat bidrag till resan.

Ansökan får vara maximalt 2 sidor, plus CV. Beslut om vilka som erhållit pris/stipendium presenteras på VTI Transportforum 10-11 jan 2017 där också utdelning av pris/stipendium sker, samt vid STMF:s årsmöte som äger rum under mars 2017.

För mer information om STMF och STMFF, se www.stmf.nu. För mer information om utlysningen kan du kontakta STMFF:s ordförande docent Göran Kecklund (e-post: goran.kecklund@su.se).