Allmänt: Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså medlemskap även under 2016.

Resebidrag:  Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.

Projektanslag från Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond
Från och med 2017 kommer projektanslag som beviljas från Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond att huvudsakligen vara tvååriga, vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år.

Projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond bedöms från och med 2017 enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk relevans eller förankring.

Translationella priset: Prissumman höjs till 100 000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, anordna ett symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste sökande i ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför.

Mer information: www.sls.se