Svenska Migränsällskapets Huvudvärksstipendium finns nu att söka via sällskapets hemsida: www.migransallskapet.se/. Sista ansökningsdag den 15 juni 2017. Mer information finns på hemsidan.