Stig Holmbergs HLR stipendium med syfte att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige finns nu att söka för behöriga. Målet med stipendiet är att sprida kunskapen om hjärtlungräddning (HLR) och tidig defibrillering i samhället.

Målgrupper: Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar.

Sökande bör vara HLR-instruktör.

Stig Holmbergs HLR stipendium kan sökas på max en A4, under perioden 1 mars –30 april, 2017.

Stiftelsen för Hjärt-Lungräddning i Sverige

c/o SEB Stiftelsetjänst, 405 04 Göteborg