Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. För mer information, se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, leg.läk., professor em.,Värkstaden GB, tel 08-336789, e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se.