Samfonden är Svenska distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat i ekonomiskt obestånd. Syftet med fonden är att förkovra sig själv i sin professionella gärning. Projekten bör ha nära anknytning till den kliniska vardagen.

Fullständig information för ansökan finns på www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/Distriktslakarforeningen/Samfond/

Ansökningsdatum är senast 1 maj och 15 oktober.

Vid frågor går det bra att kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli, tel: 08-790 33 91, helena.gronbacke@slf.se

Ansökan med motivering skickas till: Svenska Distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm.