Mentorsprogrammet omfattar flera träffar med gruppen, inklusive tex simulatorträning,  en egen utsedd mentor som introducerar adepten till kärlkirurgi och läkaryrket, och möjlighet att med sin mentor delta i kärlkirurgisk verksamhet. Målsättningen är att stimulera och öka intresse för kärlkirurgi på ett tidigt stadium. Behörig att söka är den som går sista terminen på läkarprogrammet eller är AT-läkare/underläkare. Programmet pågår mellan februari 2018 till december 2018. 

Anmälan sker via mail till karin.ludwigs@vgregion.se. senast den 30 november. Bifoga CV, personligt brev (max 1 sida vardera) och glöm inte att ange en referens och kontaktuppgifter. Därefter sker ett urval av SSVS styrelse i samråd med studierektorerna.

För frågor kontakta nationella samordnarna: Rebecka Hultgren, rebecka.hultgren@sll.se, Jan Holst jan.holst@med.lu.se och Karin Ludwigs karin.ludwigs@vgregion.se .