1. Psykiatri med och för allmänläkare (13–14 mars); 2. Endokrinologi för allmänläkare (19–20 mars); 3. Allmänläkaren och sjukintyget (21–22 mars); 4. Urologi för allmänläkare (19 – 20 april); 5. Relationen, samtalet och läkarens självkännedom (25–27 april); 6. När det går fel – Om vårdskador, misstag och anmälda allmänläkare i primärvården (2–3 maj); 7. Klinisk kemisk diagnos i primärvården (17–18 maj); 8. När doktorn tar av sig skorna – en utbildning om sjukvård i hemmet (23–24 maj).

För fullständig information om kurserna, se: www.trippus.net/Provinsiallakarstiftelsen2018 .

Anmäl dig direkt på: www.trippus.net/Provins-Våren2018

Anmälan ska vara Svenska Distriktsläkarföreningen tillhanda senast den 15 januari 2018.