Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa kommer att dela ut ett stipendium på 250 000 kr i mars 2018.

Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna utifrån en poängskala enligt Vetenskapliga rådets kriterier:

  • Orginalitet
  • Vetenskaplig kompetens
  • Genomförbarhet och betydelse
  • Köns- och genusaspekter

Ansökan ska ha kommit in via mail, någon speciell blankett behövs inte, senast den 1 december 2017 till: info@1.6miljonerklubben.com

För mer information kontakta professor Karin Schenck-Gustafsson – karin.schenck-gustafsson@ki.se

Läs mer om tidigare stipendiater och deras forskning på Kvinnor & Hälsas hemsida www.kvinnorochhalsa.com