Ta chansen att nominera en person som Du anser gör sig förtjänt av att koras till 2017 års allmänläkarvän.

Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän.

Mottagaren skall vara en person, som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och oss distriktsläkare. Det kan mycket väl vara en distriktsläkare, men inte nödvändigtvis. Man kan nominera vem som helst, till och med sig själv.

Juryn består av styrelsemedlemmar och personer från lokalavdelningarna. Juryns beslut kan inte överklagas.

Sista nomineringsdag är den 31 januari 2018.

Förslaget skickas till Helena Grönbacke, Svenska distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm eller per mail till helena.gronbacke@slf.se

Hederspriset kommer att delas ut i samband med DLFs fullmäktigemötet den 13 april 2018.