För mer information se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel 08-336789. Ansökan skickas senast 15/4 till gunilla.brattberg@varkstaden.se.