Ur Ellida Lagermans fond finns medel tillgängligt för 2018. Bidrag lämnas till verksamhet för barn såsom barnhem eller barnkoloni. Ansökan eller förslag till lämplig mottagare ska vara Göteborgs Läkaresällskap tillhanda senast 30 april 2018. Skickas till fondsekreterare Helen von Sydow,Göteborgs Läkaresällskap, Box 400, 405 30 Göteborg.

Ur Elis och Elin Wingårds fond finns medel att söka till förmån för behövande änkor och oförsörjda barn efter avlidna svenska läkare, även åt nödställda svenska läkare med företräde för de som tillhört Göteborgs Läkaresällskap. Tänk på kollegor i behov av hjälp och stöd och även avlidna kollegors familjer. Fondens medel kan användas till ex rehabilitering och terapi. Ansökan ställs till fondsekreterare Helen von Sydow, Göteborgs Läkaresällskap, Box 400, 405 30 Göteborg.