Samfonden är Svenska distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat i ekonomiska svårigheter eller på obestånd. Syftet med fonden är att hjälpa medlemmar att förkovra sig själva i sin professionella gärning, och det man söker medel för bör ha nära anknytning till den kliniska vardagen.

Fullständig information för ansökan läs på https://www.slf.se/svdlf/Samfond

Ansökningsdatum är senast 1 maj och 15 oktober.

Vid frågor går det bra att kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli, 08-790 33 91, helena.gronbacke@slf.se 

Ansökan med motivering skickas till: Svenska distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm.