Kardiologi för allmänläkare, den 24–25 september i Karlskrona. Kursledare: distriktsläkare Christer Olofsson, Andreas Borsiin ST, överläkare Mikael Ringborn, överläkare Malin Persson, samtliga verksamma vid Thoraxcentrum Karlskrona.

Äldrepsykiatri och demensvård i primärvården, den 15–16 oktober i Karlskrona. Kursledare: distriktsläkare Christer Olofsson och överläkare Elizabeth Aller.

Symtombehandling i palliativt skede, den 5–6 november i Stockholm. Kursledare: distriktsläkare Inger Fridegren m fl.

Idrottsortopedi, den 7–8 november i Stockholm. Kursledare: dr Björn Engström, Capio Artro Clinic, Stockholm, dr Anders Valentin, Elisabethsjukhuset, Uppsala och distriktsläkare Sandra af Winklerfelt, (moderator).

Information om tid, plats och detaljerat schema kommer att skickas ut per mejl till de som antagits till respektive kurs.

Information om kurserna finns på länken: www.trippus.net/ProvinsHosten2018

Bindande anmälan senast den 15 juni 2018 – görs direkt via länken: www.trippus.net/Hosten2018-Registrering

Kursavgift: 5 000 kr (inkl moms) Obs! kostnad för logi och reskostnad tillkommer.

Frågor angående kurserna besvaras av Helena Grönbacke, tel. 08-790 33 91, e-mail: helena.gronbacke@slf.se.