Sista ansökningsdag 15 juni 2018. Stipendiet på 100 000 kronor är avsett för vetenskaplig forskning kring huvudvärk, dess patofysiologi, uppkomst och behandling. För villkor och instruktioner se: Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida: www.huvudvarkssallskapet.se/