Samfonden finns för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat på ekonomiskt obestånd. Syftet med fonden är att medlem ska kunna förkovra sig i den egna professionella gärningen och projekten bör ha nära anknytning till den kliniska vardagen.

Ansökningsdatum är senast 1 maj och 15 oktober. Ansökan med motivering skickas till: Svenska distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Fullständig information för ansökan finns på www.slf.se/svdlf/Samfond.

Vid frågor kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli, 08-790 33 91, helena.gronbacke@slf.se.