Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan kan mejlas till ninni.hackzell@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 31 oktober 2018.