Stiftelsen kan utdela pris till personer som gjort synnerligen värdefulla insatser inom det trafikmedicinska området, och ge stipendier vars användning ska främja sökandes och trafikmedicinens utveckling. Stiftelsen kan även lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Fonden avser i år att ge stöd till resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr). Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan.

Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Ansökan ska ha inkommit senast den 30 november 2018 till professor Göran Kecklund, ordförande inom STMFF. Skicka ansökan med e-post: goran.kecklund@su.se.

För mer information om stipendiet, STMF och STMFF, se www.stmf.nu.