Mottagaren ska vara en person, som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och oss distriktsläkare. Det kan mycket väl vara en distriktsläkare, men inte nödvändigtvis. Man kan nominera vem som helst, till och med sig själv.

Juryn består av styrelsemedlemmar och personer från lokalavdelningarna. Juryns beslut kan inte överklagas.

Sista nomineringsdag är den 31 januari 2019.

Förslaget skickas till Leena Bergström, Svenska Distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm eller per mail till leena.bergstrom@slf.se.

Hederspriset kommer att delas ut i samband med DLFs fullmäktigemötet den 12 april 2019.