Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats. Projektbidrag kan sökas för 1–3 år. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019, kl 16.00.

Kontaktpersoner: Johan Sandberg, johan.s.sandberg@forsakringskassan.se och Malin Junestav, malin.junestav@forsakringskassan.se.

För mer information – se länken.