Tack vare flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente märkt Alzheimers sjukdom finns det i år tillfälle att söka bidrag på mellan 1–3 miljoner kronor per år under tre år med möjlighet till två års förlängning. Utlysningen är öppen för nyskapande och relevant forskning om nya mekanismer, tidig diagnos, banbrytande behandling, vård och omsorg för Alzheimers sjukdom.

I Hjärnfondens nya satsning på stora forskningsområden bjuds forskare och forskarnätverk in att ge förslag på forskningsprojekt inom två huvudområden; projekt som befinner sig i stadiet precis innan eller i början av kliniska prövningar och områden där flera forskargrupper samverkar, gärna tvärvetenskapligt över disciplin och metodgränser för att tillföra kunskap som är applicerbar på ett eller flera sjukdomstillstånd.

Ansökningstider:

  • Forskningsbidrag: 31 januari – 1 mars
  • Alzheimerbidrag: 31 januari – 10 april
  • Letter of intent: 31 januari – 25 april

Mer om forskningsutlysningen: http://bit.ly/2HSauQ4.