Stipendium i Stiftelsen Sven Lindgrens auskultationsfond

Stipendiet för 2019 om 10 000 kr ska användas för att bekosta studieresa för auskultation hos en framträdande klinik eller kliniker för att inhämta kunskap och/eller färdighet som kan komma att göra nytta för den lokala patientvården.

Ansökan innehållande meritförteckning samt redovisning av resmål och avsikten med resan ska vara Malmö läkareförening, SUS, Inga Marie Nilssons gata 25, plan 2, 205 02 Malmö, tillhanda senast den 15 mars 2019.

Tom Stenrams minnesfonds resestipendium

Stipendiet för 2019 om 10 000 kr är till ansökan ledigt för medlemmar i Malmö läkareförening.

Ansökan innehållande meritförteckning samt redovisning av resmål och avsikten med resan ska vara Malmö läkareförening, SUS, Inga Marie Nilssons gata 25, plan 2, 205 02 Malmö, tillhanda senast den 15 mars 2019.

Malmö läkareförening har de senaste åren prioriterat yngre forskare.

Utdelning av stipendierna sker vid Malmö läkareförenings årsmöte den 23 april 2019.
En kort reseberättelse ska lämnas in till Malmö Läkareförening en månad efter hemkomst.

För mer information, se: www.slf.se/malmo.