Målgrupper: Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovannämnda syfte med utgångspunkt från medicinska-, omvårdnads- eller pedagogiska frågeställningar.

Sökande bör vara HLR-instruktör.

Ansökningstid: 2019-03-01 – 2019-05-24.

För ansökan och mer information: www.stiftelsenhlr.se.

Stiftelsen för Hjärt-Lungräddning i Sverige, c/o SEB Stiftelsetjänst, 405 04 Göteborg