STMFF har som huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt:

1) ur stiftelsen utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.

2) utdela stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling, samt

3) lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Forskningsonden avser i år att ge stöd till resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr). Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan.

Observera att det inte är möjligt att söka medel för overhead– och lokalkostnader. Under detta år fokuserar STMFF på punkt 1 och 2, det vill säga pris för värdefulla insatser inom det trafikmedicinska området, samt stipendier vars användning skall främja sökandes och trafikmedicinens utveckling.

Ansökan ska ha inkommit senast den 29 november 2019 till professor Göran Kecklund, ordförande inom STMFF. Skicka ansökan med e-post: goran.kecklund@su.se.

Ansökan ska innehålla följande delar:

(1) sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,

(2) sökandes CV,

(3) om ansökan gäller ett pris/stipendium anges de arbeten som ligger till grund för ansökan, samt samhälls- och/eller patientnytta

(4) om ansökan gäller resestipendium: vad är ändamålet med resan, kostnader och om den sökande har fått annat bidrag till resan.

Ansökan får vara maximalt 2 sidor, plus CV. Beslut om vilka som erhållit pris/stipendium presenteras på VTI Transportforum 8–9 jan 2020 där också utdelning av pris/stipendium sker.

För mer information om STMF och STMFF, se www.stmf.nu. För mer information om utlysningen kan du kontakta STMFF:s ordförande professor Göran Kecklund (e-post:goran.kecklund@su.se).