Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga.

Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa. Observera att årsinkomsten inte får överstiga 150 000 kr.

Ansökan mejlas till ninni.hackzell@slf.se eller postas till: Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 15 februari 2020.