Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2021.

Ansökningsomgång 2021-01-01–2021-02-02 (OBS olika slutdatum för olika ansökningsblanketter). Blanketter och information finns på vår hemsida www.goteborgslakaresallskap.se

Den underskrivna blanketten, blankett 1, ska vara inskickad till kansliet senast 15 februari 2021.