Kursen uppfyller Socialstyrelsens kurskrav för tilläggsspecialiteten.

Sista dag för ansökan är den 16 april.

Information på SFPM:s hemsida: https://slf.se/svensk-forening-for-palliativ-medicin/

Anmälan: carl-magnus.edenbrandt@med.lu.se