Ansökningstiden är 6 februari–20 mars 2021. Göteborgs Läkaresällskap administrerar ansökningarna och granskningsprocess (men ej utdelningsbeslut).

Information och webb-baserat ansökningsformulär finns på
www.goteborgslakaresallskap.se, se länk Anslag/Stipendier

Kontaktperson är professor Göran Karlsson, tel: 0706-95 18 12