Maximalt 20 000 kronor kan sökas före den 15/5 2021.

Mer information på http://www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel. 070 5696789, e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se.