Foto: Mostphotos

Syftet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället. Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas. Vid ansökan bör särskild vikt läggas vid genomförbarhet och beständighet. Sökande bör vara HLR-instruktör.

Ansökan sker från den 1 april 2021 till den 15 maj 2021 via stiftelsens digitala ansökningssystem på www.stiftelsenhlr.se

Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige grundades av Stig Holmberg, Lars Ekström och Bertil Wennerblom. Dess ändamål är att stödja utbildning av allmänheten i Sverige i hjärt–lungräddning samt att stödja forskning omkring akutsjukvård utanför sjukhus framför allt med avseende på plötslig hjärtdöd.