• Specialistskrivning i internmedicin, 1/10.
  • Skrivning i den gemensamma kunskapsbasen, 12/11.
  • SIM-veckan i Malmö, 8–12/11.

Läs mer och  anmäl på sim.nu