Beloppet att disponera i år uppgår till 17 000 kr. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 24 september och vara ställd till:
Bertha och Felix Neuberghs stiftelse, donation -95
Erik Dahlbergsgatan 11 B
411 26 Göteborg.

Det går också bra att maila ansökan till
info@felixneubergh.se 
Ansökan ska innehålla ett CV, en kortfattad information över hur bidraget kommer att disponeras, ekonomisk kalkyl samt kontaktuppgifter och kontonummer. Vid kongressresor ska även aktivt deltagande styrkas i form av presentation.