Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris 25 000 kronor för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kronor). Två priser om 25 000 kronor till dr Stefan Hovmarks minne avses utdelas.

Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att reducera skador i framför allt vägtrafiken, men andra trafikslag är inte uteslutna. Priset/resestipendiet kan sökas av både medicinska och andra forskare.

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november 2021 till prof em Ulf Björnstig (ordförande STMFF) till e-post: ulf.bjornstig@umu.se. För mer information om utlysningen och ansökningsförfarandet var god se www.stmf.nu eller kontakta ordföranden på 070-555 1952. Beslut om utdelning fattas före 31 december 2021.