Göteborgs läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2022. Ansökningsomgång 1 januari 2022–1 februari 2022 (Olika slutdatum för olika ansökningsblanketter). Blanketter och information finns på www.goteborgslakaresallskap.se. Den underskrivna blanketten, blankett 1, ska vara inskickad till kansliet senast den 14 februari 2022.