Beloppet att disponera i år uppgår till 18 000 kronor.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari och vara ställd till Bertha och Felix Neuberghs stiftelse, donationen -95, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg.
Det går också bra att maila ansökan till info@felixneubergh.se
Ansökan ska innehålla ett CV, en kortfattad information över hur bidraget kommer att disponeras, ekonomisk kalkyl samt kontaktuppgifter och kontonummer. Vid kongressresor ska även aktivt deltagande styrkas i form av presentation.