Illustration: Mostphotos

Syftet med anslaget är att ge framstående forskare inom medicin möjlighet att stärka sin postition som självständiga forskare.

Anslaget kan användas för forskning inom alla medicinska områden. Sökandes doktorsexamen ska vara äldre än 7 år och högst 12 år gammal. Det totala anslagsbeloppet är 11 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader. Anslagsperioden är fem år och dispositionstiden för bidraget är sex år.

Ansökningsperiod: 15 mars–15 april 2022.

Läs mer på www.ssmf.se.