Bidrag om maximalt 20 000 kronor kan sökas. 

Ansök senast den 15/5 2022.

Mer information finns på http://www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel. 0705696789, e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se.