• Det finns platser kvar på bakjourskurserna den 2–4/5 och 29–31/8.
  • Specialistskrivning i internmedicin sker den 3/10.
  • SIM-veckan i Göteborg hålls den 3–7/10.

Mer information och anmälan finns på SIMs webbplats: sim.nu.