Beloppet att disponera i år uppgår till 18.000 kr.

Ansökan ska vara ställd till Bertha och Felix Neuberhts stiftelse, donationen -95, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg.
Det går också bra att maila ansökan till info@felixneubergh.se

Ansökan ska innehålla et CV, kortfattad information över hur bidraget kommer att disponeras, ekonomisk kalkyl samt kontaktuppgifter och kontonummer. Vid kongressresor ska även aktivt deltagande styrkas i form av presentation.