Sista ansökningsdag är den 20 mars 2022 (Blankett 1 ska vara inskickad till Göteborgs läkaresällskap senast 1 april).

Direktionen ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i Västra Götalandsregionen.
Stödet kan utgå till doktorander, forskare i post-doc-fas eller etablerade forskare.
Företräde ges till disputerade forskare som meriterar sig för docentur. Stöd kan ges upp till 400 000 kronor.
Observera att stöd ej kan ges till projekt som ingår i EU-program.

Sökande behöver ej vara ledamot av Göteborgs läkaresällskap.

Blanketter  och information finns på Göteborgs läkaresällskaps hemsida: www.goteborgslakaresallskap.se

Kontaktperson: Professor Göran Karlsson, tel: 0706-95 18 12 karlssongoran@telia.com