Medel finns att söka från Elis och Elin Wingårds fond till förmån för behövande änkor och oförsörjda barn efter avlidna svenska läkare, även åt nödställda svenska läkare med företräde för de som tillhört Göteborgs läkaresällskap. Tänk på kollegor i behov av hjälp och stöd och även avlidna kollegors familjer. Fondens medel kan användas till t ex rehabilitering och terapi. 

Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan ställs till fondsekreterare Helen von Sydow, Göteborgs läkaresällskap, Box 400, 405 30 Göteborg, särskild blankett behövs ej.