Varje stipendium är på minst 10 000 kronor. 

Ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast 30 april.

Alla ansökningskrav samt vad ansökan ska innehålla finns på fredrikabremer.se