Sökande ska vara registrerad forskare vid Göteborgs universitet, ha disputerat högst 5 år från ansökningsdatum och ha minst ett arbete publicerat i vetenskaplig tidskrift.

Till förfogande står 125 000 kronor.

Ingen speciell ansökningsblankett finns, men forskningsprogrammet ska innefatta specifik målsättning, projektbeskrivning, betydelse och referenser. 

Ansökan ska innehålla forskningsprogram, CV, publikationslista och budget för hela projektet inklusive övrig finansiering. Hela ansökan (som pdf) ska omfatta högst 5 A4-sidor, teckensnitt Times 12 med 1 1/2 radavstånd.

Ansökan skickas senast den 30 september till anja.andersson@gu.se.