Ändamålet för stiftelserna är att främja klinisk forskning rörande medicinska njursjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset respektive att stödja njurmedicinsk forskning.

Sista dag för ansökan är 7 november. Länk till ansökan finns här.