Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att reducera skador och dödsfall i framför allt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna. Priset/resestipendiet kan sökas av både medicinska och andra forskare. 

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 november 2022 till fondens vetenskapliga sekreterare Anna-Lena Andersson: sunningen1@icloud.com. För mer information om utlysningen och ansökningsförfarandet var god se www.stmf.nu eller kontakta vetenskapliga sekreteraren på 070-560 9322. Beslut om utdelning fattas före den 31 december 2022.