I enlighet med stiftelsens stadga får bidrag endast avse, den enligt tidigare länsbenämning, i Göteborg och Bohuslän och i Göteborgs kranskommuner bosatta personer.
Beloppet att disponera i år uppgår till 15.000 kr.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast det 18 oktober 2022 och vara ställd till Bertha och Felix Neuberhts stiftelse, donationen -95, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg.
Det går också bra att maila ansökan till info@felixneubergh.se
Ansökan ska innehålla et CV, kortfattad information över hur bidraget kommer att disponeras, ekonomisk kalkyl samt kontaktuppgifter och kontonummer. Vid kongressresor ska även aktivt deltagande styrkas i form av presentation.