Bidrag om maximalt 20 000 kronor kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

För mer information se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel. 070-5696789. Ansökan skickas senast 30/4 till gunilla.brattberg@varkstaden.se.